Εξασκούμαι στην προπαίδεια


χιονοπροπαίδεια

Εδώ βλέπετε πόσο καλοί είστε στην προπαίδεια! Με το ποντίκι επιλέγετε πρώτα έναν αριθμό από το 2 μέχρι το 9. Ας πούμε πως επιλέξατε το 6. Τότε ξεκινάει ένα παιχνίδι όπου πρέπει εσείς ανάμεσα από τρεις αριθμούς να επιλέξετε εκείνον που είναι γινόμενο του 6 (την μάθατε καλά την προπαίδεια του 6;). Δηλαδή πχ από τους αριθμούς 26, 28, 30, για να απαντήσετε σωστά, πρέπει να κάνετε κλικ στο  30 (=αφού 5 φορές το 6 μας κάνει 30!)