Μαθαίνω τα τρίγωνα

Τα Τρίγωνα ανάλογα με το μήκος των πλευρών τους τα χωρίζουμε σε: σκαληνό (έχει όλες τις πλευρές του άνισες), ισοσκελές (έχει δύο πλευρές ίσες) και ισόπλευρο (έχει όλες τις πλευρές του ίσες).
Ανάλογα με τις γωνίες τους τα διακρίνουμε σε οξυγώνιο (έχει όλες τις γωνίες του οξείες δηλ. μικρότερες της ορθής) σε ορθογώνια (έχουν μια ορθή γωνία) και σε αμβλυγώνια (μια γωνία αμβλεία)
Δείτε περισσότερα για τα τρίγωνα, τετράγωνα, τραπέζια κ.τ.λ στη σελίδα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Απαραίτητα internet explorer.