Σχολικό αποτύπωμαΟι μαθητές της τάξης χωρίστηκαν σε ομάδες(ανά δύο) και έκαναν την πρώτη καταγραφή (με ερωτηματολόγιο) της κατανάλωσης ενέργειας κατά τάξη. Τα αποτελέσματα καταχωρήθηκαν από τα ίδια τα παιδιά, στάλθηκαν για επεξεργασία στο Τ.Ε.Ι Σερρών που έχει την ευθύνη της έρευνας και να τα αποτελέσματα.
Το ενεργειακό σας αποτύπωμα του σχολείου σας έχει ως εξής:
Το σχολείο σας
Καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια: 8714,29 KWh/χρόνο
Η ενέργεια αυτή αντιστοιχεί στην έκλυση: 7093,43 kgCO2/χρόνο
Η μέση τιμή εκπομπών CO2 που αντιστοιχούν στην μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των σχολείων που έχουν πάρει μέρος μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα είναι 2717,31 kgCO2/χρόνο
Στο σχολείο σας εκπέμπεται ετησίως ποσότητα CO2 λόγω κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είναι μεγαλύτερη από τον αντίστοιχο μέσο όρο για το σύνολο των εξετασθέντων σχολείων.
Επομένως το σχολείο σας καταλαμβάνει την 5η θέση από τα 5 μέχρι στιγμής σχολεία που έχουν αποτυπωθεί.
Οι συνολικές εκπομπές* του σχολείου σας είναι: 22693,43 kgCO2/χρόνο
* Οι συνολικές εκπομπές είναι το άθροισμα των εκπομπών από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και από την κατανάλωση πετρελαίου ή φυσικού αερίου (που προορίζονται συνήθως για θέρμανση)

Τι μπορείτε να κάνετε για να πάρετε το κλίμα στα χέρια σας; Ορίστε μερικές απλές συμβουλές:
Κλείνετε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, τηλεοπτικός εξοπλισμός κλπ.) από τον κεντρικό διακόπτη on/off που βρίσκεται πάνω στη συσκευή και εξοικονομήστε:
30 Ευρώ/χρόνο
300 kgCO2/χρόνο
Όταν δεν χρησιμοποιείτε την τηλεόραση, το DVD ή τον υπολογιστή, καλό είναι να τα κλείνετε από τον κεντρικό διακόπτη και όχι μόνο από το τηλεχειριστήριο. Oι συσκευές σε αναμονή καταναλώνουν το 10% του ηλεκτρικού ρεύματος που καταναλώνουν όταν βρίσκονται σε λειτουργία. Yπολογίζεται ότι η συνήθεια των καταναλωτών να έχουν σε κατάσταση αναμονής τις ηλεκτρικές συσκευές ευθύνεται στη χώρα μας για την έκλυση 600.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και για 42 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον χρήματα σε φουσκωμένους λογαριασμούς!
Χρησιμοποιήστε φορητό υπολογιστή αντί για σταθερό και εξοικονομήστε:
15 - 20 Ευρώ/χρόνο
150 - 200 kgCO2/χρόνο
Οι φορητοί υπολογιστές καταναλώνουν έως και 93% λιγότερη ενέργεια από τους σταθερούς.
Βγάλτε από την πρίζα τους φορτιστές (κινητών ή ασύρματων τηλεφώνων, μπαταριών, διάφορων ηλεκτρικών συσκευών, κ.α.) όταν δεν τους χρησιμοποιείτε και εξοικονομήστε:
2-3 Ευρώ/χρόνο
20-30 kgCO2/χρόνο
Όταν αγοράζουμε νέες ηλεκτρικές συσκευές, επιλέγουμε υψηλή ενεργειακή κλάση (Α++, Α+, Α). Αν έπιλέξουμε ψυγείο υψηλής ενεργειακής κλάσης τότε έχουμε ετήσια εξοικονόμηση 25 ευρώ και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 25 κιλά.