Βρίσκω τη θέση στην αριθμογραμμή

Βρίσκω τη θέση του αριθμού στην …αριθμογραμμή

Βλέπουμε τον τυχαίο αριθμό  στο πάνω μέρος του πίνακα .
Κάνουμε κλικ στο τμήμα της πρώτης αριθμογραμμής που ανήκει ο αριθμός.
Κάνουμε το ίδιο σε κάθε αριθμογραμμή που θα εμφανίζεται, μέχρι να φτάσουμε στον αριθμό.