Γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας

Γεωγραφικά διαμερίσματα ονομάζονται οι περιοχές εκείνες της Ελλάδας που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά και ανήκουν γεωγραφικά στον ίδιο χώρο.Η Ελλάδα αποτελείται από 9 γεωγραφικά διαμερίσματα:
  • Θράκη
  • Μακεδονία
  • Ήπειρος
  • Θεσσαλία
  • Στερεά Ελλάδα
  • Πελοπόννησος
  • Κρήτη
  • Νησιά Αιγαίου Πελάγους
  • Νησιά Ιονίου Πελάγους
 
Ελέγχω τις γνώσεις μου  στο χάρτη της Ελλάδας .