Πολλαπλασιασμός διψήφιου με διψήφιο

Οριζόντιος πολλαπλασιασμός διψήφιου με διψήφιο Μαθηματικά Γ’ τάξης.

→→→→
πηγή

Κάθετος πολλαπλασιασμός διψήφιου με διψήφιο