Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια


   
Μια φορά και έναν καιρό στις Συρακούσες, τον τρίτο αιώνα π.Χ ο βασιλιάς Ιέρων ΙΙ αναθέτει στον Αρχιμήδη  να ερευνήσει αν το καινούργιο στέμμα του, είναι πράγματι από χρυσάφι.... χωρίς την προσθήκη άλλων μετάλλων.  Εξυπακούεται ότι  το στέμμα δεν επιτρέπεται  να αλλοιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Η αρχή του Αρχιμήδη
 Εύρηκα... εύρηκα .....  

Ο κολοσσός της Ρόδου, ένα από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, κατασκευάστηκε αυτή την εποχή...