Οι μάχες των Πλαταιών και της Μυκάλης

 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ

Το καλοκαίρι του 479 π.Χ., 5.000 Σπαρτιάτες οπλίτες  βάδισαν προς τον Ισθμό με επικεφαλής τον Παυσανία. Αυτός ήταν ένας αρκετά μεγάλος στρατός και ποτέ στο παρελθόν η Σπάρτη δεν είχε στείλει τόσο μεγάλη δύναμη στο πεδίο της μάχης. 
Εκεί συναντήθηκε με άλλους συμμάχους από την Πελοπόννησο  και όλοι μαζί προχώρησαν με κατεύθυνση τα Μέγαρα. Εκεί ενισχύθηκαν με 3.000 Μεγαρείς και ενώθηκαν με 8.000 Αθηναίους οπλίτες, οι οποίοι ήλθαν από την Σαλαμίνα υπό την αρχηγία του Αριστείδη.......

περισσότερα στην  πηγή