Εξάσκηση στα Μαθηματικά


Για τις μικρές τάξεις του Δημοτικού σχολείου.
Εξασκούμαι στην πρόσθεση, αφαίρεση, στον πολλαπλασιασμό και τη  διαίρεση παίζοντας. Πολύ καλή εφαρμογή.... και με αυξανόμενο αριθμό δυσκολίας!!!

http://math.cilenia.com/el