ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Κάνε αντιστοίχιση στην παρακάτω άσκηση
(Σύρε τις πρωτεύουσες  που βρίσκονται δεξιά δίπλα στους νομούς  αριστερά).
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".